projekt domu

Čo je vlastne projekt domu a čo všetko má kvalitný projekt obsahovať?
Projekt domu je technická dokumentácia vypracovaná architektom, stavebným inžinierom, alebo spôsobilým projektantom na projektovanie stavieb. Základom na dobrý projekt domu ja návrh domu (architektonická štúdia), ktorá sa upravuje až kým nie je klient úplne stotožnený s návrhom domu. Projekty domov sa rozdeľujú z hľadiska podrobnosti do troch etáp:
1. projekt domu pre územné rozhodnutie
2….

Celý projekt »