Projekt bytového domu Bratislava

V roku 2020 sme v Bratisleve, Podunajských Byskupiciach, navrhli moderný projekt bytového domu. Jednalo sa o trojpodlažný bytový dom s piatimi bytmi v počte 2ks v prvej etape a ďalšie 2ks v druhej etape, keďže návrh bytového domu má veľmi kompaktný pôdorys a je orientovaný na južnú stranu.

bytovka
bytovka na mieru
moderné bytové domy