Architekt a mesto Bratislava

 

Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska, je na prvých pozíciách v rámci republiky nie iba počtom obyvateľov, výškou nájmov, sústredenosťou služieb a ich komplexitou, ale aj s tým súvisiacou hustotou zástavby, rýchlo napredujúcou výstavbou, snažiacou sa pokryť stále sa zvyšujúce požiadavky obyvateľstva, či už v sektore priemyslu, služieb, bývania a oddychu a v neposlednom rade aj v počte projektov architektúry a interiéru. Množstvo architektonických…

Celý projekt »