Koľko trvá vypracovanie projektu

Samotný projekt sa skladá z troch častí. Štúdia, ktorá trvá mesiac od zadania objednávky a následne ju modifikujeme podľa požiadaviek stavebníka (investor), projekt pre stavebné povolenie, ktorý robíme jednostupňovo, keďže sa snažíme o to, aby sa stavba nelíšila od samotnej realizácie a realizačná časť projektu, ktorá pozostáva z realizačnej statiky a výkaz výmer. Realizačnú časť zapracuvávame do projektu DSP, preto je doba dodania minimálne…

Celý projekt »