moderné domy DUR Nitra

Rekonštrukcia domu DUR pri meste Nitra, bola neľahká úloha, keďže sa jednalo o zbúranie prevažnej časti pôvodného domu a napojenie na novú a vhodne orientovanú dispozíciu. Ostala vlastne len pivnica, ktorej bolo treba prispôsobiť výškové osadenie v teréne. Rozdielom v teréne sa docielila proporčná plasticita dvoch hmôt, ktoré aj funkčnosťou predeľovali dom na dennú a nočnú zónu. Od rušnej cesty vznikol betónový plot, ktorý dotvára výrazné línie samotnej stavby, ktorej dominantou je konzola z oceľových profilov a tvorí prestrešenie vstupu a tiež parkovania pred domom.