Ako to prebieha

  • úvodné stretnutie
  • Štúdia
  • Projekt domu
  • Stavba

Prvé stretnutie je jedným z najdôležitejších okamihov. Upresníme si, o aký druh architektúry a projektu sa jedná, aké prostriedky sú dispozícii, aké sú termíny a vaše hlavné požiadavky. Na základe tohto stretnutia, a ak je potrebné, tak aj niektorých nasledujúcich stretnutí, zvyčajne dochádza k dohode medzi oboma stranami, upresneniu si podmienok a začatiu spolupráce.

Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií.       Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždňe od úhrady štúdie.       Klient má nárok na obmedzené množstvo zmien dispozície.       Ďalej má nárok na 2 zmeny vo vizualizáciách, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči,       vyhotovíme mu nový návrh a pokiaľ by ani ten nebol podľa predstáv klienta,       tak mu pripravíme tretí návrh architektúry. Štandardne sa úpravy vizualizácií robia na prvú štúdiu       a doľaďuje sa návrh vo vizualizáciach po odsúhlasení dispozície, aby sme štúdiu uzavreli v       dohľadnej dobe. Štúdia sa uhrádza vopred a dňom pripísania prostriedkov na účet, začína plynúť       4 týždňová lehota na odovzdanie štúdie. Následné úpravy sa robia do cca 1 týždňa, resp.       pri osobnom stretnutí na počkanie, keďže je to efektívnejšie spoločne upravovať dispozíciu v 3D       a klient si vie lepšie predstaviť dopad na zmeny v projekte a vidí hneď zmeny v interiéri aj       exteriéri. V rámci štúdie vieme spraviť 3D model, ktorý si viete otvoriť aj na mobile, alebo PC.

Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie ( DSP) Projekt DSP obsahuje stavebnú časť a profesie. Stavebná časť obsahuje všetky výkresy,  ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby, keďže projekty robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj profesie ako rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď… Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčasne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a realizačnou statikou. DSP, realizačná statika, výkaz výmer a doplnkové projekty sa hradia v dvoch častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení prác na projektoch a 50% sa doplácate pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie.

Po odovzdaní projektu pre účely stavebného konania si stavebník vyberá a tendruje stavebnú firmu. Medzičasom ako získa stavebné povolenie riešime detaily s vybraným dodávateľom stavby a počas celkového procesu výstavby sme Vám ako aj realizátorom k dispozícii. Naša práca končí kolaudáciou. Čiže kým nie je stavba skolaudovaná, venujeme sa jej aby boli projekty zrealizoivané ako boli navrhnuté a naprojektované a aby nedošlo ku komplikáciam pred kolaudáciou.

Mám záujem o projekt

napísali o nás