Cenník

PROJEKT DOMU do 100 m2

štúdia  2200 €
projekt pre stavebné povolenie3200 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer1980 €
cena spolu:7930 €

PROJEKT DOMU do 150 m2

štúdia  2750 €
projekt pre stavebné povolenie3600 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer2400 €
cena spolu: 9300 €

PROJEKT DOMU do 200 m2

štúdia  3300 €
projekt pre stavebné povolenie4200 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer2760 €
cena spolu:10810€

PROJEKT DOMU do 250 m2

štúdia  3850 €
projekt pre stavebné povolenie4600 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer3000 €
cena spolu:12000€

PROJEKT DOMU do 300 m2

štúdia  4400 €
projekt pre stavebné povolenie4900 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer3360 €
cena spolu:13210€

PROJEKT DOMU do 350 m2

štúdia  5000 €
projekt pre stavebné povolenie5450 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer3840 €
cena spolu:14840€

PROJEKT DOMU do 400 m2

štúdia  5500 €
projekt pre stavebné povolenie6000 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer4260 €
cena spolu:16310€

PROJEKT DOMU do 450 m2

štúdia  6000 €
projekt pre stavebné povolenie6450 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer4560 €
cena spolu:17560€

PROJEKT DOMU do 500 m2

štúdia  6500 €
projekt pre stavebné povolenie6900 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer4980 €
cena spolu:18930€

PROJEKT DOMU do 550 m2

štúdia  7000 €
projekt pre stavebné povolenie7700 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer53400 €
cena spolu:20590€

PROJEKT DOMU do 600 m2

štúdia  7500 €
projekt pre stavebné povolenie8400 €
osadenie domu a prípojky na IS550 €
realizačná statika a výkaz výmer5700 €
cena spolu:22150€


Ceny sú uvedené bez DPH.

PRÍPLATKY ZA PROJEKTY

projekt rekonštrukcie + 25% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac projekt búracích prác) 

projekt domu vo svahu + 20% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac projekt terénnych úprav) 

štúdia do Rakúska + 20% z ceny štúdie ( vyhotovujeme naviac pohľady, rezy, základy, strecha)  

Nerozumiete cenníku? Vyžiadajte si ponuku.

Cenové ponuky pripravujeme aj na úvodnom stretnutí. Podrobne si prejdeme Vaše požiadavky a na základe nich Vám vyhotovíme cenovú ponuku na počkanie. Cenová ponuka je platná jeden mesiac, čiže máte čas si každú položku premyslieť. Platby máme rozdelené do 3 častí, ako je uvedené aj v našom cenníku. Prvá sa uhrádza štúdia, aby sme Vám vedeli navrhnúť dom. Následne keď je štúdia Vami odsúhlasená, uhrádzate druhú časť a to vo výške 50% zo zvyšnej časti projektu a keď je projekt hotový, doplácate zvyšnú časť za projekt pri jeho odovzdaní.