Stavba

Po odovzdaní projektu pre účely stavebného konania si stavebník vyberá a tendruje stavebnú firmu. Medzičasom ako získa stavebné povolenie riešime detaily s vybraným dodávateľom stavby a počas celkového procesu výstavby sme Vám ako aj realizátorom k dispozícii. Naša práca končí kolaudáciou. Čiže kým nie je stavba skolaudovaná, venujeme sa jej aby boli projekty zrealizoivané ako boli navrhnuté a naprojektované a aby nedošlo ku komplikáciam pred kolaudáciou.