Projekt domu

Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie ( DSP) Projekt DSP obsahuje stavebnú časť a profesie. Stavebná časť obsahuje všetky výkresy,  ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby, keďže projekty robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj profesie ako rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď… Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčasne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a realizačnou statikou. DSP, realizačná statika, výkaz výmer a doplnkové projekty sa hradia v dvoch častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení prác na projektoch a 50% sa doplácate pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie.