Štúdia

Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií.       Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždňe od úhrady štúdie.       Klient má nárok na obmedzené množstvo zmien dispozície.       Ďalej má nárok na 2 zmeny vo vizualizáciách, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči,       vyhotovíme mu nový návrh a pokiaľ by ani ten nebol podľa predstáv klienta,       tak mu pripravíme tretí návrh architektúry. Štandardne sa úpravy vizualizácií robia na prvú štúdiu       a doľaďuje sa návrh vo vizualizáciach po odsúhlasení dispozície, aby sme štúdiu uzavreli v       dohľadnej dobe. Štúdia sa uhrádza vopred a dňom pripísania prostriedkov na účet, začína plynúť       4 týždňová lehota na odovzdanie štúdie. Následné úpravy sa robia do cca 1 týždňa, resp.       pri osobnom stretnutí na počkanie, keďže je to efektívnejšie spoločne upravovať dispozíciu v 3D       a klient si vie lepšie predstaviť dopad na zmeny v projekte a vidí hneď zmeny v interiéri aj       exteriéri. V rámci štúdie vieme spraviť 3D model, ktorý si viete otvoriť aj na mobile, alebo PC.