úvodné stretnutie

Prvé stretnutie je jedným z najdôležitejších okamihov. Upresníme si, o aký druh architektúry a projektu sa jedná, aké prostriedky sú dispozícii, aké sú termíny a vaše hlavné požiadavky. Na základe tohto stretnutia, a ak je potrebné, tak aj niektorých nasledujúcich stretnutí, zvyčajne dochádza k dohode medzi oboma stranami, upresneniu si podmienok a začatiu spolupráce.