Projekt domu SVA stavba

Stavba rodinného domu v Senec gardens bola realizovaná na veľmi úzkom pozemku a z dôvodu správnej orientácie bol projekt domu riešený na dve zóny preslnenia, ktoré sú prepojené s dennou a nočnou zónou. Dom má celkovo 3 prevádzkové zóny a to denná zóna, rodičovská zóna a detská zóna.

dom na úzky pozemok