Podrobnosti k častiam dokumentácii od NED ATELIER

Štúdia
Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií a osadenia na pozemok s riešením vhodného presnenia objektu a odstupových vzdialeností a dalších parametrov určených územným plánom.
Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždňe od úhrady štúdie.
Klient má nárok na neobmedzené množstvo zmien dispozície.
Ďalej má nárok na 2 zmeny vo vizualizáciach, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči,
vyhotovíme…

Celý projekt »