Podrobnosti k častiam dokumentácii od NED ATELIER

Štúdia Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií a osadenia na pozemok s riešením vhodného presnenia objektu a odstupových vzdialeností a ďalších parametrov určených územným plánom. Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždne od úhrady štúdie. Klient má nárok na neobmedzené množstvo zmien dispozície. Ďalej má nárok na 2 zmeny vo vizualizáciách, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči, vyhotovíme mu nový návrh a pokiaľ by ani ten nebol podľa predstáv klienta, tak mu pripravíme tretí návrh architektúry. Štandardne sa úpravy vizualizácií robia na prvú štúdiu a dolaďuje sa návrh vo vizualizáciách po odsúhlasení dispozície, aby sme štúdiu uzavreli v dohľadnej dobe. Štúdia sa uhrádza vopred a dňom pripísania prostriedkov na účet, začína plynúť 4 týždňová lehota na odovzdanie štúdie. Následné úpravy sa robia do cca 2. týždňov, resp. pri osobnom stretnutí na počkanie, keďže je to efektívnejšie spoločne upravovať dispozíciu v 3D a klient si vie lepšie predstaviť dopad na zmeny v projekte a vidí hneď zmeny v interiéri aj exteriéri. V rámci štúdie vieme spraviť 3D model, ktorý si viete otvoriť aj na mobile, alebo PC mimo nášho ateliéru. Projekt pre stavebné povolenie Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie. DSP obsahuje stavebnú časť a profesie. Stavebná časť obsahuje všetky výkresy, ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby, keďže projekty robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj profesné časti ako rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď..., profesie sú uvedené vyššie v ponuke. Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčasne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a realizačnou statikou, prípadne interiérom, keď si ho klient objedná súbežne s projektom. DSP, Realizačná statika a výkaz výmer, ako aj interiér a doplnkové projekty sa hradia v dvoch častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení prác na projektoch a 50% sa dopláca pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie. Interiér sa dopláca po navrhnutí celého rozsahu zadania. Následne sa upravuje podľa pripomienok klienta. Výhodou interiéru je že v stavebnej časti, budete mať zapracované všetky detaily, ktoré sú rozpísané vo výrobnej dokumentácii, ako detaily zapustených závesov do sadrokartónov, výrobné výkresy nábytkov, rozpis všetkých prvkov v interiéry, atď... Realizačná statika a výkaz výmer Obsahuje výkresy tvarov pre debnenie stropov, prievlakov, stĺpov, základov atď..., armovacie výkresy, pre ohýbanie železa a uloženie priamo na stavbe, sú súčasťou realizačnej statiky, ktorá sa spolu s výkazom výmer vyhotovuje do 3 týždňov po odovzdaní projektu pre stavebné povolenie, keďže ju treba až k samotnej realizácii stavby. Výkaz výmer je podložkový rozpočet stavby, kde sú uvedené výmery prvkov výstavby s cenami aj bez cien, aby sa na jeho základe dala tendrovať stavebná firma.
« »

4 komentáre k článku Podrobnosti k častiam dokumentácii od NED ATELIER

 • Catalina alomar píše:

  Hi ha cap delegació a Mallorca?

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Hi Ms. Alomar. We don’t have an office in Mallorca,but we can design and create house plan in whole Europe. If you are interested in house design, just send me an email with the details and we can arraga Skype call.

  Thank you

 • Timur píše:

  Where is the house plan and photos in different projections?

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Hi. All our projects are designed for a Klient so we don’t show them to other clients, because it’s a individual project.

Pridaj komentár