Cenník

Náš ateliér sa venuje výhradne individuálnym projektom domov na mieru.

Máte záujem o projekt ktorý sme ste našli na naších stránkach? čitajte viac....

Cena za projekt rodinného domu

 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 100m2 

 1. Štúdia                                                                                      1500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     2850 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS         500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                       1150 €
Spolu:                                                                                               6000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 150m2 

 1. Štúdia                                                                                          2000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                        3250 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS           500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                         1250 €
Spolu:                                                                                               7000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 200m2 

 1. Štúdia                                                                                        2500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                       3500 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS          500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                      1500 €
Spolu:                                                                                              8000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 250m2 

 1. Štúdia                                                                                        3000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                      3750 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     1750 €
Spolu:                                                                                               9000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 300m2 

 1. Štúdia                                                                                       3500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     4000 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     2000 €
Spolu:                                                                                               10000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 350m2 
 1. Štúdia                                                                                       4000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                      4250€
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS        500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                     2250 €
Spolu:                                                                                              11000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 400m2 

 1. Štúdia                                                                                       4500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     4500 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    2500 €
Spolu:                                                                                              12000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 450m2 

 1. Štúdia                                                                                      5000 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                    4750 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    2750 €
Spolu:                                                                                              13000 €
 • nízkoenergetický rodinný dom                  do 500m2 

 1. Štúdia                                                                                       5500 €
 2. Projekt pre stavebné povolenie                                     5000 €
 3. Osadenie domu na pozemok a pripojenie na IS       500 €
 4. Realizačná časť – statika a výkaz výmer                    3000 €
Spolu:                                                                                               14000 € Ceny sú uvedené bez DPH.

Príplatky

Projekt rekonštrukcie + 25% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac projekt budiacích prác) Projekt domu vo svahu + 20% z ceny projektu (vyhotovujeme naviac prijekt terénnych úprav) Štúdia do Rakúska + 30% z ceny štúdie ( vyhotovujeme naviac pohľady, rezy, základy, strecha)   štúdia: Štúdia je prvotný návrh vášho budúceho obydlia. Je to vlastne tá najdôležitejšia časť projektu. štúdia rieší celkový návrh dispozície domu, rozdelenie jednotlivých zón /denná, nočná, letná, zimná/, samozrejme architektúra objektu a vhodné osadenie objektu na pozemok prihliadaním na energetickú úsporu, tepelné zisky a straty, ktoré sú v dnešnej dobe nevihnutnou súčasťou pohodového bývania a spĺňajú európsku stavebnú normu, platnú pre celú európsku úniu. Doba vypracovania studie je do 4 týždňov.

projekt pre stavebné povolenie obsahuje (PSP):

 • Stavebná časť - architektúra rodinný dom
 • Statika / posudok
 • Elektroinštalácia
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie
 • Plynoinštalácia
 • Požiarna ochrana
 • Energetické hodnotenie

Cenník doplnkových projektov:

*uvažujeme o zlúčenom územnom a stavebnom konaní. V prípade samostatného územného konania treba počítať so samostatným projektom v cene                  cca 1000 €

Samostatná garáž (záhradný domček)                                                                       500 €

Samostatná  dvojgaráž (záhradný domček)                                                          1000 €

Projekt solárnych kolektorov                                                    200 €

Projekt tepelného Čerpadla                                                   400 €

Podrobný projekt oplotenia                                                   500€

Podrobný projekt bazéna                                                        500€

Projekt klimatizácie, alebo rekuperácie                            400€

Projekt centrálneho vysávača                                                300€

Projekt stropného chladenia                                                  500€

Projekt civilnej ochrany                                                           400€

Projekt organizácie výstavby                       Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne.                    

Projekt oporného múru                                 Cena podľa rozsahu- naceňujeme individuálne podľa rozsahu a náročnosti statiky.

Realizačný projekt sa vyhotovuje na podklade projektu pre stavebné povolenie.

Ako zjednodušený realizačný projekt slúži realizačná statika a výkaz výmer, ktoré sú súščasťou projektu PSP od nášho ateliéru. Nie je to štandardná služba, ale chceme aby ste Váš dom stavali bez starostí a bez zbytočných nákladov na realizačný projekt, ktorého cena sa pohybuje štanderna rovnako ako cena projektu pre stavebné povolenie, čiže za projekty zaplatíte dvojnásobok. Nevýhodou je že keď na stavbe niečo zneníte je realizačný projekt nepoužiteľný. Pokiaľ by bola požiadavka na celý realizačný project, naceňuje sa ndividuálne podľa náročnosti projektu. Obsahuje na rozdiel od PSP podrobné výkazy inštalácií, ktoré si dodávatelia nacenujú vždy podľa požiadaviek investora.

Interiér

Interiér - navrh(vizualizacie)                                                - 40€/m2 (V návrhoch máte možné dve klientské zmeny v cene návrhu) Výrobná dokumentácia                                                            - 25€/m2 (výkresy určené pre výrobu nábytku, zoznam dodávateľov, kladačský plán, vykresy stropných podhľadov a detailné výkresy všetkých prvkov v interiéry)  

 Vysvetlivky

PSP –stavebné povolenie - ide o jednostupňový projekt prednostne určený ku stavebnému konaniu s realizačnou podrobnosťou stavebnej časti. * UR –územné rozhodnutie - ide o dvojstupňový projekt prednostne určený k územnému konaniu, ktorú vyžaduje stavebný úrad pri nie jednoduchej stavbe. (poschodový dom, dom nad 300m2 zastavanej plochy)RP – realizačný projekt - ide o projekt prednostne určený k realizácii stavby a obsahuje realizačnú statiku, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu domov pokiaľ sa jedná o nie jednuchú stavbu. Nerozumiete cenníku? Vyžiadajte si ponuku. Po odovzdaní projektu sa úloha architekta nekončí. Počas vybavovania povolení môže dojsť k rôznym situáciám, ktoré v čase spracovávania neboli predvídateľné alebo neboli projektantovi známe. Ide napr. o odvolania susedov, požiadavky úradov na doplnenie detailov a pod...V takomto prípade sa operatívne snažíme tieto požiadavky zrealizovať a doplniť, pokiaľ je to v našich možnostiach. Tieto úpravy v projekte sú samozrejme zadarmo, okrem špeciálnych posudkov nad rámec projektu, napr.: svetlotechnický posudok, geologický posudok, dopravná štúdia, project vzduchotechniky, project chladených stropov,  hluková štúdia a pod… Vybavenie stavebného povolenia si zvyčajne zabezpečujú naši klienti sami.

Spolupráca pri realizácii – autorský dozor:

Autorský dozor si netreba zamieňať s pojmom “stavebný dozor”. Autorský dozor vykonáva výlučne autor projektu za účelom súladu stavebných prác s projektom. Má pomôcť investorovi dosiahnuť žiadaný výsledok. Cena autorského dozoru je 75€/h+ prepravné náklady 0,50€/km.

Autorské práva

 
Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia: v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon  v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu:vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenom prípade môže byť až na 5 rokovvysoké pokuty, prepadnutie majetku
 
« »

16 komentáre k článku Cenník

 • Silvia Hatvaniová píše:

  Dobrý den prajem ! Ja by som sa chcela opýtať,či tie ceny RD a bungalovu su už konečné alebo treba k ním pripočítať cenu za projekt a stavebnu prácu? Dakujem.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Cena uvedená pri každom dome je cena na holodom vrátane všetkého čo k holodmu patrí. Nie je tam počítané s interiérovými dverami, podlahami, sanitou a nábytkom. Inak je tam všetko v cene. Na projekty máme uvedený cenník na hlavnej stránke.

 • Peter Illáš píše:

  Dobrý deň prajem,

  Cenz uvedené pri RD su vrátane DPH, alebo je nutné k tomu DPH ešte pripočítať.

  Ďakujem
  S pozdravom
  Peter Illáš

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Ceny su uvedené bez DPH.
  Nás Atelier je platcom DPH.

 • Dušan píše:

  Ceny su bez DPH, tzn, ze pre mna ako zakaznika by stala realizacia nie napr. 100 000, ale 120 000?

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Ano

 • Tatiana píše:

  Dobry den,
  Prosim Vas, je v cene HOLODOMU zaratana aj zakladova doska?
  Dakujem

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Holodom obsahuje hotovy dom bez interiérových dveri, podláh, obkladov a dlažieb, svietidiel, vypínačov a zásuviek, sanity a nábytku. Inak je tam vsetko aj zaklady domu, vymaľované základným bielym náterom, kúrenie, rozvody, zateplenie. Da sa povedat ze dom je na 80% hotovy a pokial do holodomu posadíte jeden záchod, umyvadlo a bespecnistne prvky ako ke zabradlie, dom mozete skolaudovať.

 • Monika píše:

  DOBRÝ DEŇ,CHCEM SA opýtať či aj realizujete vystavbu a ak áno či sa dá aj na kľúč ,a ak realizujete stavbu či aj na východnom slovensku Ďakujem za odpoveď

 • Ludmila píše:

  Dobry den. Chcem sa spytat. Pri vypracovani interieru rod. domu spolupracujete a konzultujete (napr. farby, material…) s investorom? Uvedene mate v cenovej ponuke moznost 2 zmien. Co sa stane, ak sa navrh interieru investorovi nepaci? Mame zaujem o navrh interieru rod. domu. Dakujem

 • Michaela M píše:

  Dobrý deň,
  aká by bola cena za projekt domu GAV ?

 • AndrejP píše:

  Dobry den, aka by bola cena aj s dph pre projek pre stavebne povolenie na dom Boj2G.Dakujem

 • Michal B píše:

  Dobrý den .Zrovna hledáme firmu na stavbu nového rodinného domu. Chci se zeptat ,zda realizujete stavby na klíč v ČR …..jednalo by se Benešov u Prahy…..děkuji a přeji hezký den

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Dobrý deň.

  Sme projekčný ateliér. Nevenujeme sa realizácii stavieb.

 • zoltanbelokostolsky píše:

  Boj 2g má 300m2. Cenu nájdete u nás v cenníku.

  http://www.nedatelier.sk/general/cennik

  Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Lenka Jajcajová píše:

  Dobrý deň,
  chceli by sme sa touto cestou poďakovať pánovi Belokostolskému a jeho tímu, za perfektne pripravený projekt domu. Ešte sme len začali a už sa ľudia chodia pýtať aký to bude dom. Veľmi sa na neho tešíme, nie len z tohto dôvodu ale preto, že bude pre nás plne funkčný a praktický vďaka šikovným nápadom. Ned atelier je úžasná firma, kde pracujú veľmi ústretoví profesionáli vrátane konateľa spoločnosti. Ďakujeme rodinný dom JAJ

Pridaj komentár