odborné Poradenstvo

Problematika spojená so stavbou domu súvisí s nespočetným množstvom informácií. Mnohý zaujíma odborný, ale hlavne praktický názor na riešenia veškerych prvkom, materiálov, technológií ale aj cien v procese výstavby a projektovania. Po dlhých rokoch nadobudnuté skúsenosti s Vami zdieľame deň čo deň a snažíme sa čo najlepšie uviesť do obrazu proces spojený s architektúrou , projektovaním stavieb a samotnou výstavbou