Cenník doplnkových projektov:

Projekt pre územné konanie                                                                 50% z DSP
samostatná garáž, alebo prístrešok do 25 m2                                                500 €
samostatná  garáž, alebo prístrešok do 50 m2 1000 €
projekt solárnych kolektorov pre TUV, alebo bazén                                              200 €
podrobný projekt oplotenia bez statiky do 1000m2 plochy pozemku500€
podrobný projekt bazéna                                                        500€
projekt klimatizácie pre RD do 300 m2400€
projekt rekuperácie pre RD do 300 m2400€
projekt centrálneho vysávača pre RD do 300 m2                                                300€
projekt stropného chladenia pre RD do 300 m2                                                  500€
projekt civilnej ochrany                                                           400€
projekt tepelného Čerpadla vzduch-voda – v cene DSP
projekt tepelného Čerpadla voda-voda – naceňujeme individuálne
projekt tepelného Čerpadla zem-voda – naceňujeme individuálne
projekt organizácie výstavby – naceňujeme individuálne
projekt oporných múrov – naceňujeme individuálne
realizačný projekt  – naceňujeme individuálne
projekt dopravného napojenia – naceňujeme individuálne
projekt terénnych úprav – naceňujeme individuálne