Ako vzniká projekt domu?

Štúdia [caption id="attachment_5042" align="alignnone" width="960"] projekt domu[/caption]  
Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií.  
Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždňe od úhrady štúdie.
Klient má nárok na obmedzené množstvo zmien dispozície.
Ďalej má nárok na 3 zmeny vo vizualizáciach, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči,
vyhotovíme mu nový návrh a pokiaľ by ani ten nebol podľa predstáv klienta,
tak mu pripravíme tretí návrh architektúry. Štandardne sa úpravy vizualizácií robia na prvú štúdiu
a doľaďuje sa návrh vo vizualizáciach po odsúhlasení dispozície, aby sme štúdiu uzavreli v
dohľadnej dobe. Štúdia sa uhrádza vopred a dňom pripísania prostriedkov na účet, začína plynúť
4 týždňová lehota na odovzdanie štúdie. Následné úpravy sa robia do cca 11. týždňa, resp.
pri osobnom stretnutí na počkanie, kedže je to efektívnejšie spoločne upravovať dispozíciu v 3D
a klient si vie lepšie predstaviť dopad na zmeny v projekte a vidí hneď zmeny v interiéri aj
exteriéri. V rámci štúdie vieme spraviť 3D model, ktorý si viete otvoriť aj na mobile, alebo PC.
Projekt pre stavebné povolenie [caption id="attachment_5043" align="alignnone" width="960"] jednostupnovy projekt[/caption]
Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie.
DSP obsahuje stavebnú časť a profesie. Stavebná časť obsahuje všetky výkresy,
ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby, kedže projekty
robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj
profesné časti ako rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď..., profesie sú uvedené vyššie v ponuke.
Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčastne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a
realizačnou statikou, prípadne interiérom, keď si ho klient objedná súbežne s projektom.
DSP, Realizačná statika a výkaz výmer, ako aj interiér a doplnkové projekty sa hradia v dvoch
častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení
prác na projektoch a 50% sa dopláca pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie.
Interiér sa dopláca po navrhnutí celého rozsahu zadania. Následne sa upravuje
podľa pripomienok klienta. Výhodou interiéru je že v stavebnej časti, budete mať zapracované
všetky detaily, ktoré sú rozpísané vo výrobnej dokumentácii, ako detaily zapustených závesov
do sadrokartónov, výrobné výkresy nábytkov, rozpis všetkých prvkov v interiéry, atď...
Realizačná statika a výkaz výmer   [caption id="attachment_5044" align="alignnone" width="960"] realizačný projekt domu[/caption]
Podrobné výkresy tvarov pre debnenie stropov, prievlakov, stĺpov, základov atď...,
armovacie výkresy, pre ohýbanie železa a uloženie priamo na stavbe, sú súčasťou
realizačnej statiky, ktorá sa spolu s výkazom výmer vyhotovuje do 3 týždňov po odovzdaní
projektu pre stavebné povolenie, kedže ju treba až k samotnej realizácii stavby.
Výkaz výmer je podložkový rozpočet stavby, kde sú uvedené výmery prvkov výstavby
s cenami aj bez cien, aby sa na jeho základe dala tendrovať stavebná firma. Výkaz výmer neobsahuje profesie, keďže v rámci jednostupňového projektu sa nerobia realizačné profesie a nie je možné ich na základe profesií pre stavebné povolenie vyhotoviť.
Interiér a výrobná dokumentácia
« »

Pridaj komentár