28
May

Ako vzniká projekt domu?

Štúdia

návrh domu
štúdia

Štúdia obsahuje návrh domu v podobe dispozičného riešenia a vizualizácií. Štúdia sa vyhotovuje štandardne 4 týždne od úhrady štúdie. Klient má nárok na obmedzené množstvo zmien dispozície. Ďalej má nárok na 3 zmeny vo vizualizáciách, čo znamená, že pokiaľ sa klientovi 1. návrh domu nepáči, vyhotovíme mu nový návrh a pokiaľ by ani ten nebol podľa predstáv klienta, tak mu pripravíme tretí návrh architektúry. Štandardne sa úpravy vizualizácií robia na prvú štúdiu a dolaďuje sa návrh vo vizualizáciách po odsúhlasení dispozície, aby sme štúdiu uzavreli v dohľadnej dobe. Štúdia sa uhrádza vopred a dňom pripísania prostriedkov na účet, začína plynúť  4 týždňová lehota na odovzdanie štúdie. Následné úpravy sa robia do cca 11. týždňa, resp. pri osobnom stretnutí na počkanie, keďže je to efektívnejšie spoločne upravovať dispozíciu v 3D a klient si vie lepšie predstaviť dopad na zmeny v projekte a vidí hneď zmeny v interiéri aj  exteriéri. V rámci štúdie vieme spraviť 3D model, ktorý si viete otvoriť aj na mobile, alebo PC.           

Projekt pre stavebné povolenie

jednostupňový projekt

Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie.       DSP obsahuje stavebnú časť a profesie. Stavebná časť obsahuje všetky výkresy,       ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby, kedže projekty       robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj       profesné časti ako rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď…, profesie sú uvedené vyššie v ponuke.       Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčastne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a       realizačnou statikou, prípadne interiérom, keď si ho klient objedná súbežne s projektom.       DSP, Realizačná statika a výkaz výmer, ako aj interiér a doplnkové projekty sa hradia v dvoch       častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení       prác na projektoch a 50% sa dopláca pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie.       Interiér sa dopláca po navrhnutí celého rozsahu zadania. Následne sa upravuje       podľa pripomienok klienta. Výhodou interiéru je že v stavebnej časti, budete mať zapracované       všetky detaily, ktoré sú rozpísané vo výrobnej dokumentácii, ako detaily zapustených závesov       do sadrokartónov, výrobné výkresy nábytkov, rozpis všetkých prvkov v interiéry, atď…               

Realizačná statika a výkaz výmer

realizačný projekt domu

Podrobné výkresy tvarov pre debnenie stropov, prievlakov, stĺpov, základov atď…,       armovacie výkresy, pre ohýbanie železa a uloženie priamo na stavbe, sú súčasťou       realizačnej statiky, ktorá sa spolu s výkazom výmer vyhotovuje do 3 týždňov po odovzdaní       projektu pre stavebné povolenie, kedže ju treba až k samotnej realizácii stavby.       Výkaz výmer je podložkový rozpočet stavby, kde sú uvedené výmery prvkov výstavby       s cenami aj bez cien, aby sa na jeho základe dala tendrovať stavebná firma. Výkaz výmer neobsahuje profesie, keďže v rámci jednostupňového projektu sa nerobia realizačné profesie a nie je možné ich na základe profesií pre stavebné povolenie vyhotoviť.       

Interiér a výrobná dokumentácia