28
May

Koľko trvá vypracovanie projektu?

Samotný projekt sa skladá z troch častí.

Štúdia, ktorá trvá mesiac od zadania objednávky a následne ju modifikujeme podľa požiadaviek stavebníka (investor).

Projekt pre stavebné povolenie, ktorý robíme jednostupňovo, keďže sa snažíme o to, aby sa stavba nelíšila od samotnej realizácie.

Realizačná časť projektu, ktorá pozostáva z realizačnej statiky a výkaz výmer.

Realizačnú časť zapracovávame do projektu DSP, preto je doba dodania minimálne 2 mesiace. Samotná realizačná časť sa vyhotovuje 3-5 týždňov od odovzdania DSP.

Celkovo proces vyhotovenia od návrhu domu až po realizačné výkresy je cca. 4 mesiace.