28
May

Prečo nezverejňujeme pôdorysy

Projekty domov, ktoré zverejňujeme na našich internetových stránkach a sociálnych sieťach, boli robené na mieru. Jednoducho sú to projekty domov v ktorých bývajú konkrétny ľudia a nie každý chce aby sa vedelo aké dispozičné riešenie a kde sa nachádzajú jeho deti napríklad.


Dobrá architektúra sa nezačína pôdorysom. Každý architekt pri návrhu domu uvažuje so všetkými podkladmi, požiadavkami a obmedzeniami. Nie je vôbec jednoduché navrhnúť dom, ktorý bude funkčný v interiéry a vzhľadovo zaujímavý z exteriéru. Toto je práca architekta a pokiaľ sa dom navrhuje od pôdorysu k zovňajšku vzniká nekomplexná architektúra.

Zo skúsenosti, keď sme aj zverejňovali pôdorysy domov, vždy si klient v projekte vyžiadal zmeny a išlo o individuálny projekt.

Každý klient má svoju predstavu o dome a individuálne obmedzenia, ktoré platia na každú lokalitu individuálne. Toto je jeden z dôvodov prečo nezverejňujeme pôdorys domu.

Ďalším dôvodom je kopírovanie projektov. Veľa mladých neautorizovaných projektantov a architektov nemá svoj architektonický prejav a musí čerpať inde. Je to normálne, len nie keď sa projekty kopírujú a následne sa stavajú optimalizované a stráca sa konečný efekt architektonickej štúdie. Tomuto sa snažíme zabrániť nezverejňovaním výkresov našich projektov.

Každý klient, ktorému navrhujeme dom si zadá svoje predstavy, svoj pozemok a na základe obmedzení, orientácie pozemku a svahovitosti mu navrhujeme štúdiu domu, ktorú následne upravujeme a spracúvame do štádia jednostupňového projektu, ktorý slúži na vydanie stavebného povolenia a stavbe domu.

Každý klient má možnosť si dohodnúť v našom ateliéry osobné stretnutie, kde mu projekt, ktorý sa mu páči odprezentujeme a ukážeme mu pôdorys domu, ktorý sa mu páči. Následne podľa predlohy štúdie sa mu vyhotovuje jeho architektonická štúdia na mieru a docieli sa tým dobrá architektúra aj dobrá dispozícia.