projekt pre stavbné povolenie, štúdia a realizačný projekt

Koľko trvá vypracovanie projektu

Samotný projekt sa skladá z troch častí. Štúdia, ktorá trvá mesiac od zadania objednávky a následne ju modifikujeme podľa požiadaviek stavebníka (investor), projekt pre stavebné povolenie, ktorý robíme jednostupňovo, keďže sa snažíme o to, aby sa stavba nelíšila od samotnej realizácie a realizačná časť projektu, ktorá pozostáva z realizačnej statiky a výkaz výmer. Realizačnú časť zapracuvávame do projektu DSP, preto je doba dodania minimálne 2 mesiace. Samotná realizačná časť sa vyhotovuje 3-5 týždňov od odovzdania DSP. Celkovo proces vyhotovenia od návrhu domu až po realizačné výkresy je cca. 4 mesiace.

, ktorá trvá mesiac od zadania objednávky a následne ju modifikujeme podľa požiadaviek stavebníka (investor), projekt pre stavebné povolenie, ktorý robíme jednostupňovo, keďže sa snažíme o to aby sa stavba nelíšila od samotnej realizácie a realizačná časť projektu, ktorá pozostáva z realizačnej statiky a výkaz výmer. Realizačnú časť zapracuvávame do projektu DSP, preto je doba dodania minimálne 2 mesiace. Samotná realizačná časť sa vyhotovuje 3-5 týždňov od odovzdania DSP. Celkovo proces vyhotovenia od návrhu domu až po realizačné výkresy je cca. 4 mesiace.

«

Pridaj komentár