moderné dvere
28
May

Dvere, komunikačný a dizajnový prvok pre moderný interiér

 

V štruktúre stavebného diela patria interiérové dvere do kategórie stavebný interiér. Táto poloha medzi stavbou a interiérom je pre ne obzvlášť špecifická, sú jedným z najdôležitejších prvkov pre moderný interiér. Na jednej strane stavebné otvory a ich výplne musia byť svojím dizajnom v súlade s koncepciou architektúry, ale súčasne by mali spĺňať aj požiadavky na dizajnovú súhru so zariadením interiérov.

Moderný interiér a dvere všeobecne
Umiestnenie dverí

Základný návrh rozmiestnenia dverí je závislý na dispozičnom riešení priestorov a ich vzájomnom prepojení v rámci logickej schémy fungovania prevádzky. Na prvom mieste, ich umiestnenie nesmie brániť účelnému zariadeniu miestnosti nábytkom. Dvere v rohu miestnosti treba z funkčného aj psychologického hľadiska otvárať smerom do voľnejšieho priestoru. Z hlavných priestorov sa majú dvere otvárať do vedľajších priestorov. Umiestnenie dverí sa riadi aj kompozičnými zákonitosťami, napríklad hlavné dvere môžu byť komponované na os priestoru, protiľahlého otvoru alebo významného stavebného prvku.

Šírka dverí

Šírkový rozmer dverí sa odvíja od minimálneho bezpečného prechodu dospelého človeka a možnosti prepravy nábytkových kusov do priestorov oddelených dverami. Najmenší štandardný šírkový rozmer dverí je 600 mm. Je určený najmä pre priestory vedľajšie (šatník, sklad, špajza) a hygienické (kúpeľňa, WC). Jeho komfortnejší šírkový variant je 700 mm. Rozmer 800 mm vyhovuje pre väčšinu obytných miestností a závisí od potreby prepravy nábytku. Pre vstupné dvere do bytového interiéru je šírkové optimum 900 mm. Väčšie otvory sú väčšinou už uzavreté sústavou dvoch alebo viacerých dverných krídel, môžu mať rozmery aj celej priečky.

Výška dverí

Výška štandardných dverí je 1970 mm. Napríklad v Taliansku je štandardná výška dverí 2100 mm, keďže aj priemerná výška človeka je tam rozdielna. Postupne sa na trh dostávajú dverné krídla aj na celú výšku miestnosti. Rozmery dverí môžu pri postupoch zákazkovej výroby dosiahnuť úplne atypické rozmery, ktoré sa odvíjajú od individualizovaného architektonického členenia stavebného interiéru a hierarchie otvorov.

Otváranie dverí

Pre spôsob otvárania dverí sú určujúce požiadavky dispozičného riešenia, architektonického výrazu, frekvencie premávky, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a ďalších špecifických požiadaviek. Najrozšírenejším druhom sú otvárave dvere, ktoré sa podľa typu zárubní osadzujú na dva alebo tri pánty umiestnené na okraji krídla. To je najčastejšie s polodrážkou (na hrane profilované), menej sa používa bez polodrážky (bezfalcové) zalícované v zárubni. Tento jednoduchý a pre prevažnú časť populácie jasný spôsob otvárania má aj svoje nevýhody. Pri manipulácii je pomerne veľmi plošne náročný, smer otvárania musí byť koordinovaný s ostatnými dvernými v blízkosti. Pri permanentnom otváraní dvere prekážajú v priestore, pričom sa môžu nekontrolovane zabuchnúť pri prievane. Väčšie otvory, uzavreté dvojkrídlovými dverami, sa otvárajú zdĺhavo (jedno krídlo je vždy fixované kovaním v polodrážke).

  • Skladacie/zalamovacie dvere sú veľmi vďačnou alternatívou dverí tam, kde je nedostatok priestoru pre klasické otváranie dverí. Sú vhodné najmä do šatníkov, alebo ako spojnica vstupu medzi jednotlivými obytnými priestormi, kde užívateľ nemá záujem o klasické dvere. Dvere posuvné na stenu sú výborným riešením tam, kde nie je dostatočný priestor pre otočné dvere. Vyrábajú sa v typizovaných rozmeroch buď ako jednokrídlové, alebo dvojkrídlové . Tento druh dverí opticky oddeľuje priestor a netradične dotvára celkový vzhľad interiéru. Moderný posuvný systém umožňuje plynulé a pohodlné otváranie. Zaujímavo vyznievajú v kombinácii buď s bočným, či horným svetlíkom.
  • Dvere posuvné do púzdra sú z vizuálneho hľadiska identické s dverami posuvnými na stenu. Rozdiel je však v montáži a ukotvení. Pri tejto alternatíve dverí sa do vopred pripraveného stavebného otvoru osadí najskôr stavebné puzdro, ktoré sa obloží sadrokartónom alebo sa omietne. Zárubňa z hliníku je často navrhnutá tak, že dvere sa stávajú neviditeľným elementom steny.

Dvere včera, alebo dvere ako prevažne komunikačný prvok 

Základnou funk­ciou, ktorú dvere plnia, je funkcia komunikačná. Dvere však aj vizuálne spájajú priestory. Zároveň oddeľujú priestory s rôznou klímou (kúpeľňa, predsieň) a využitím (obývacia izba, spálňa). Práve tieto požiadavky na rozdielne využitie a vlastnosti priestorov vyžadujú rôznorodosť a variabilnosť i v kon­štrukčnom riešení dverí.

Zaužívané sú dvere v typizovaných rozmeroch. Základný rozmer dverí 600 mm je odvodený od šírky potrebnej na prechod jed­nej osoby. Bežné typizované rozmery dverí sú 600, 700, 800, 900 mm. Týmto rozmerom zodpovedajú aj rozmery typizovaných zárubní. Pri nich je výmena jedného krídla za druhé možná bez problémov. Pri šírke dverí je dôležité, aby dvere umožnili sťahovanie väčších predmetov, nábytku a bytového zariadenia. Vstupné dvere do bytov v bytových i rodinných domoch sa používajú obvykle jednokríd­lové, široké 900 mm. Do rodinných domov sa môžu použiť aj dvojkrídlové dvere šírky 1100 -1 500 mm, pričom šírka jedného krídla musí byť minimálne 700 mm. Štandardná výška dverí je 1 970 mm.

Základné normy bezpečnostných dverí ako ENV 1627, požiarna odolnosť El30 a EW30, tepelný odpor R 0,47 – 0,57 (m2 . K)/W, súčiniteľ prechodu tepla U 1,6 – 0,8 W/(m2 . K), zvukové utlmenie do 42 dB berieme ako samozrejmosť.

Dvere dnes a zajtra, alebo dvere ako komunikačný a dizajnový prvok

Architekti požadujú maximálne rozmery vchodových dverí, aké je možné vyrobiť bez vodorovného členenia nadsvetlíkom. Ďalšie požiadavky pre vchodové dvere zo strany architektov sú skryté pánty a používanie antikorových držadiel z exteriérovej strany.

V súčasnosti sa kladú požiadavky na dvere a obložkové zárubne v bielej povrchovej úprave a vyhotovenie vo vysokom lesku. Z technických detailov sa často vyskytujú požiadavky na vysoké dvere s výškou priechodnosti 250 – 270 cm.

Najväčšou požiadavkou pri rodinných domoch, či už zo strany architektov, alebo investorov, sa stáva materiálové a tvarové zjednotenie vchodových dverí a garážových brán. Takéto zjednotenie detailov je možné dosiahnuť vďaka takzvaným panelovým vchodovým dverám, kde je možné použiť úplne identické materiálové a tvarové riešenie. Moderný dizajn a priame línie predurčujú tento typ vchodových dverí do moderných stavieb a na rozdiel od klasických vchodových dverí spĺňajú aj tie najnáročnejšie tepelnoizolačné požiadavky. Vďaka tomu sú vhodné aj do nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavieb. Taktiež stúpa dopyt po drevohliníkových vchodových dverách, kde je veľká variabilita dizajnových možností. Investori si už začínajú uvedomovať, že vchodové dvere sú najčastejšie používanou výplňou stavebných otvorov, a preto je dôležité investovať do ich výberu dostatočný čas a finančné prostriedky. Nie je dobré podceňovať ich funkčnosť ani materiálové vyhotovenie.

Požiadavky interiéry sa nesú v jednoduchom štýle. Ide najmä o lakované hladké dvere v RAL odtieňoch, veľmi často rôzne odtiene bielej farby. Častá je aj požiadavka na výšku dverí pri štandardných interiéroch 2,1 do 2,3 m a v dizajnových interiéroch sú dvere vysoké až 2,8 m. Pri tomto vyhotovení odborníci žiadajú zloženie dverí z masívnej laťovky, ktorá je najvhodnejším materiálom na vyššie rozmery dverí a zárubní. Medzi zaujímavé systémy patrí bezobložkové vyhotovenie zárubní. Zárubňa s dvermi splýva so stenou a nevystupuje do priestoru. Vďaka tomu, že na trhu je dostupné lakovanie v odtieňoch RAL, vzniká možnosť dvere zladiť so stenou a dosiahnuť maximálnu harmóniu. V prípade neštandardne vysokých dverí je potrebné vybrať vhodné kovanie. Rozmerom dverí je totiž priamo úmerná aj hmotnosť dverného krídla a tomu treba prispôsobiť aj nosnú konštrukciu.

Zaujímavosťou je posuvno-otočný systém otvárania dverí. Tento systém ponúka architektom a bytovým dizajnérom voľnosť pri ich tvorbe. Ich úspora miesta pri používaní je až 50% menšia ako pri klasických dverách. Vďaka svojej univerzálnosti, môžu byť takéto interiérové dvere použité kamkoľvek, napr.: v domoch, školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch sociálnych služieb, atď …. Nie sú potrebné žiadne zvláštne rozmery alebo konštrukcie pri inštalácii dverí, pretože stačí pripevniť sekundárny rám. Veľmi malé miestnosti sa stanú prístupné všetkým ľuďom, bez ohľadu na to či potrebujú pre svoj pohyb pomôcky, alebo nie. Ďalšou výhodou týchto dverí je double-swing systém čo znamená, že dvere sa otvárajú do ktorejkoľvek strany. Tento systém pomôže pri únikových trasách z budov, ktoré sú často vozíčkarom neprístupne pre zle zvolený smer otváranie dverí. Dvere sú už architektonické bariéry pre telesne postihnutých, preto uľahčujú vozíčkarovi aj používanie. Stačí jednoduché zatlačenie a dvere sa ľahko otvoria už pri minimálnom tlaku.

Vývoj na trhu dverí sa uberá smerom k vyšším dverám, k originalite povrchov na jednej strane a k jednoduchosti povrchov v bielom vyhotovení. Dvere sa vyznačujú modernou koncepciou umelých povrchov, hlavne CPL lamináty v dekoroch dreva a tiež spomínanej bielej farby. Zaznamenávame čoraz väčší záujem o dvere zo skla, o dvere z lepeného skla s grafickou potlačou – grafoskla, otočno-kyvné dvere, o dvere so skrytou lištou splývajúce so stenou.  No pri zariaďovaní interiéru nezabudnite vždy na to najdôležitejšie, interiérové aj exteriérové dvere sú hlavne základom vzájomného prepojenia v rámci logickej schémy fungovania prevádzky a majú byť konštrukčne vyrobené tak, aby slúžili desaťročia.