22
May

projekt pre stavebné povolenie (PSP)

súčasťou projektu pre stavebné povolenie je:

  • Stavebná časť (architektúra domu)
  • Statika (posudok)
  • Elektroinštalácia (obsahuje návrh rozvádzača, svietidiel, zásuviek a vypínačov, uzemnenia a bleskozvodov)
  • Zdravotechnika (zvislé a ležaté rozvody vody a kanalizácie)
  • Vykurovanie (kotol, alebo tepelné čerpadlo, vykurovacie média a prepočet tepelných strát)
  • Plynoinštalácia
  • Požiarna ochrana
  • Energetické hodnotenie

Ako to prebieha?

Po písomnom odsúhlasení štúdie klientom sa púšťame do práce na projekte pre stavebné povolenie (DSP).

DSP obsahuje stavebnú časť a profesie, ako je uvedené vyššie.

Stavebná časť obsahuje všetky výkresy, ktoré budete potrebovať pre stavebný úrad, ale už aj k samotnej realizácii stavby. Projekty robíme jednostupňovo a sú v nich už zahrnuté statické prepočty, tvary konštrukcií, ako aj profesijné časti : rozvody vody a kanalizácie, plynu, atď…

Projekt pre stavebné povolenie sa robí súčasne s osadením a prípojkami na inžinierske siete a realizačnou statikou, prípadne interiérom, keď si ho klient objedná súbežne s projektom.

DSP, Realizačná statika a výkaz výmer, ako aj interiér a doplnkové projekty sa hradia v dvoch častiach. Záloha za projekčné práce 50% z ceny dohodnutých prác sa hradia pri spustení prác na projektoch a 50% sa dopláca pri odovzdaní projektu pre stavebné povolenie.

Interiér v nedateliéry už nerobíme, ale pokiaľ si ho dáte spracovať priebežne s projektom, zapracujeme požadované detaily do projektu DSP.

Výhodou interiéru je že v stavebnej časti, budete mať zapracované detaily, ktoré sú rozpísané vo výrobnej dokumentácii, ktorú Vám dodáva Váš interiérový architekt, alebo dizajnér.