projekt domu Bratislava
28
May

Montovaný dom, murovaný dom, alebo drevostavba ?

Montovaný dom, murovaný dom, alebo drevostavba ?   Dom je miesto, kde trávime spolu so svojou rodinou väčšinu svojho života. Je pochopiteľné, že sa každý budúci majiteľ snaží, aby bol jeho dom čo najkvalitnejší. Murovaný dom zostane vždy klasikou, avšak v poslednej dobe sa stretávame stále častejšie s pojmami montovaný dom a drevostavba. Obe tieto alternatívy už dávno nie sú novinkami, avšak ešte stále sme si na ne akosi nezvykli, a nie každý vie, aké sú výhoda a nevýhody oboch spomenutých možností.  Poďme sa teda bližšie pozrieť, čo tieto pojmy znamenajú a čo môžu užívateľovi v porovnaní s klasickou murovanou stavbou ponúknuť.

Montovaný dom

Montovaný dom  je nielen ekonomicky výhodný variant, ale jeho výstavba trvá nepomerne kratšie a vyžaduje si aj podstatne menej námahy. V podstate je to z istého uhla pohľadu, najmä čo sa týka ceny, niečo medzi murovaným domom a panelákovým bytom.

Všetky jeho časti sa vyrábajú v stavebných firmách; potom sa na stavbe osadia do základov. Po spodnej časti prídu na rad obvodové steny, dvere a strecha, nasledujú inštalácie a povrchové úpravy. Konštrukcia (základ) môže byť z dreva, ale i z panelov či tehál. Najprv sa vyhotoví základová doska, nareže sa materiál podľa plánu, zmontuje sa do konštrukcie a stavba sa oplášti.

Montáž sa uskutočňuje dvojakým spôsobom:

  • z dielcov s rozmermi jedného podlažia a so šírkou približne jeden meter,
  • z veľkorozmerných dielcov, ktoré potom tvoria celú obvodovú stenu. Najprv sa musia zhotoviť základy alebo spodná časť stavby. Ak je táto fáza hotová, začína sa realizovať samotná horná stavba. Obvodové steny, niekedy už s osadenými oknami, možno postaviť za jeden až tri dni (pri veľkosti bežného rodinného domu). Potom sa montujú vchodové dvere, realizuje krov, zhotovujú inštalácie, nasleduje vyhotovenie povrchových úprav stien a stropov, montáž podláh a kúrenia. Už týždeň po začatí prác sa môže kúriť. V nasledujúcich dňoch sa zhotovujú dlažby a obklady kúpeľne a kuchyne, v izbách sa kladie nášľapná vrstva podláh (parkety, keramika, linoleum), osádzajú sa vnútorné dvere a o tri až šesť týždňov možno hotový dom odovzdať majiteľovi do užívania. Termíny stavebných prác sa pri jednotlivých stavebných firmách môžu, samozrejme, líšiť.

Medzi výhody takéhoto stavebného systému patrí nielen cena. Okrem nej však možno uviesť ďalší rad pozitívnych aspektov. Je to úspora času v porovnaní so stavbou klasického domu (keďže odpadajú všetky mokré procesy), veľmi dobrý tepelný odpor stien, ich takmer polovičná hrúbka v porovnaní s klasickou stenou, čo zväčšuje úžitkovú plochu pozemku, energetická úspora, ekologická nezávadnosť a v neposlednom rade inštalácie. Keďže rozvody elektriny, vody a kanalizácie sú už zabudované v jednotlivých dielcoch; nie je teda potrebné sekanie ako pri klasických stenách. Rovnako pozitívna je aj absencia tepelných mostov a tiež fakt, že takáto stavba minimálne „sadá“, a ak aj áno, tak celistvo.

Najväčšou nevýhodou sú predsudky a nevedomosť, v oblasti montovaných domov výrazne zaostávame za zahraničím. Nedôvera pramení najmä z mylnej predstavy, že steny montovaného domu nie sú dostatočne pevné, čo avšak už dávno prestalo byť pravdou.

Takisto môže chýbať akumulačná vrstva na zachytávanie tepla – tu pomôže kombinácia s murovaním (steny, podlaha). Ak je takéto riešenie nutné, samozrejme neplatí vyššie spomenutá výhoda, podľa ktorej odpadajú všetky mokré procesy.

 Nevýhodou montovaného domu je nutnosť angažovať profesionálnu firmu na jeho montáž, pretože dom je veľmi citlivý na kvalitné zapracovanie izolácií. Taktiež uchytenie ťažšieho nábytku (kuchynská linka a spol.), vonkajšieho satelitu, alebo kotla na stenu treba nechať odborníkovi, nakoľko treba dbať na neporušenie izolácií a zároveň trafenie sa do nosných častí domu. Takže sa nedá vŕtať len tak “hocikde”.

Murovaná stavba

Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku.
Moderné domy sú obľúbené vďaka ich dobrej odolnosti, tvárnosti a pevnosti, či vďaka ľahkej dostupnosti základných surovín ako piesok, štrk, hlina a iné.
Murované domy nepotrebujú žiadnu dodatočnú ochranu v podobe konzervačných látok, sú odolné proti hmyzu a plesniam, dokonca chránia aj pred elektrosmogom.

Vďaka životnosti a hospodárnosti sú investície vložené do stavby murovaného domu zárukou trvalej hodnoty.

Výrazne pozitívum spočíva v možnosti svojpomocnej výstavby s nižšou potrebou stavebných znalostí. Ďalej je to dostupnosť stavebného materiálu. Murovaný dom sa dá väčšinou postavať zo zdrojov, ktoré sú v bezprostredne blízkom okolí (robotníci v najbližšej krčme a materiál v najbližších stavebninách 🙂 Takže paradoxne pri murovanom dome sa dá na Slovensku dosiahnuť aj lepšia cena výstavby. Výstavba murovaného domu je taktiež menej náročná na operatívny priestor pozemku, takže sa dá stavať aj v užších uličkách, kde by sa kamión s montovaným domom, alebo žeriav dostával ťažšie. Ďalšou výhodou je vyššia robustnosť a praxou overená životnosť tohto typu domu. Je viac odolný voči neodborným zásahom (vŕtanie, búranie..) taktiež aj voči vode a vytopeniu. Má vyššiu schopnosť akumulácie tepla, čo ho robí tepelne harmonickejším vzhľadom k výkyvom počasia. Toto však môže byť ale aj nevýhoda, pretože murovaný dom si takto vyžaduje dlhšiu dobu na rozkúrenie.

Klasický postup výstavby domu závisí od tzv. mokrých procesov. Mokré procesy, napr. betónovanie základov a stropov, liatie poterov a omietanie, si vyžadujú predpísaný čas schnutia. Preto dokončovacie práce nezriedka trvajú aj dvakrát dlhšie ako hrubá stavba. Mokré procesy zdržujú ostatné stavebné práce na stavbe, a preto stavba rodinného domu trvá pomerne dlho. Hrubú stavbu treba navyše nechať prezimovať pre sadanie stavby, ktoré je po zime najvýraznejšie. Zvýšená vlhkosť v miestnostiach po ukončení stavebných prác sťažuje dýchanie a prirodzené odparovanie vody z ľudského tela. A napokon, do čerstvo vymurovaných stien treba sekať drážky a otvory na elektroinštalácie, kúrenie a zdravotnú techniku.

Drevostavba

Drevodomy, ktorých nosnú konštrukciu tvorí stĺpikový systém alebo prefabrikované panely, majú porovnateľné vlastnosti s budovami na silikátovej báze. Drevo je obnoviteľná surovina a zatiaľ je ho dostatok. Je nosičom energie, dokonca i pri jeho likvidácií získavame energiu. Dotvára prírodný reťazec bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. V neposlednom rade má drevo kultúrnohistorický význam. Drevo je v stavebníctve všestranne využiteľná surovina. Využíva sa pri nosných a výplňových konštrukciách drevených stavieb, ale aj pri stavebno-stolárskych výrobkoch, ako sú drevené okná a dvere, zimné záhrady, drevené schody, obklady a taktiež v nábytkárstve.

Významným dôvodom zlepšovania tepelnotechnických opatrení drevostavieb, ktoré znižujú potrebu tepla na vykurovanie a šetria energetické zdroje, je účinnejšie využitie energie s obmedzením produkcie emisií CO2v ovzduší. V súčasnosti narastá trend výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov, ktorých skladba obvodovej konštrukcie musí byť bez tepelných mostov s nízkou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U (0,22 až 0,12 W/(m2 . K)). Práve drevené domy sendvičovej konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti (výstavba, prevádzka, likvidácia) ukazujú ako energeticky efektívne riešenie. Štandardnú stenu dreveného domu tvorí drevený nosný rám s vloženou tepelnou izoláciou, ktorý je zvonku opláštený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie s odvetranou medzerou. Práve tento spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje ďalšiu výhodu, ktorou je možnosť zabezpečiť požadovanú alebo nadštandardnú tepelnú ochranu bez podstatného zvyšovania hrúbok konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov. Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, priaznivá emisivita povrchu dreva), vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať.

Pri výstavbe domov treba brať do úvahy aj energetickú náročnosť na výstavbu. Veľmi významný je nízky pomer hmotnosti dreva (nosného prvku) k jeho únosnosti. To znamená, že drevo má priaznivé mechanické vlastnosti. Taktiež energetický rozdiel pri preprave a montáži ľahkej konštrukcie (napríklad drevo, drevené panely a nosníky) a ťažkého materiálu (kameň, tehly, betón, železobetón a iné) je značný. Energie priamo súvisia s cenami a ich nárastom. Zvýšenie cien energie sa tak prejavuje vo výrobnej sfére stavebných materiálov a výrobkov, ich doprave a montáži na stavbe. Keďže drevo a výrobky z dreva sú biologicky rozložiteľné a patria do prirodzeného prírodného reťazca, dokážeme z nich aj po skončení životného cyklu získať energiu.

Medzi významné prednosti výstavby drevodomov patrí aj suchý proces výstavby. Mokrý proces výstavby môžeme pri drevostavbách úplne vylúčiť, a teda aj poruchy a chyby spôsobené vplyvom technologickej vlhkosti. Zákazník môže drevený dom po ukončení výstavby okamžite užívať, jeho investície sa takýmto spôsobom ihneď zhodnocujú. Drevené domy majú schopnosť regulovať interiérovú vlhkosť, a to prostredníctvom vyrovnanej vlhkosti dreva. Taktiež majú dobré akustické vlastnosti – útlm hluku, jeho pohltivosť povrchmi. V neposlednom rade treba spomenúť technologické vlastnosti. Drevo je materiál ľahko opracovateľný. Drevené prvky sa jednoducho spájajú rozličnými kovovými spojovacími prostriedkami. S tým úzko súvisí ľahká montáž, preprava či skladovanie.

Medzi nevýhody drevených konštrukcií patrí ich životnosť a trvanlivosť, a to najmä tých drevených častí, ktoré sa nachádzajú v nechránených expozíciách alebo v náročných klimaticky extrémnych podmienkach (trvalé pôsobenie vlhkosti na drevené mosty atď.). S tým súvisí aj náročnejšia údržba.

Drevo je špecifické tým, že má v každom smere rozlične vlastnosti, je to tzv. ortotrópno-anizotrópny materiál. Vplyvom vlhkosti dochádza k objemovým a tvarovým zmenám. Požadovaná výsledná kvalita výrobku z dreva sa zabezpečí nielen kvalitným návrhom konštrukcie, ale aj vhodnou technológiou výroby, ktorá túto prirodzenú vlastnosť dreva rešpektuje. Na dreve často vidieť jeho prirodzené znaky (chyby) ako hrče, trhliny, smolníky a podobne.

Eliminácia nežiadaného rozsahu znakov (chýb) dreva na stavebné konštrukcie sa uskutočňuje vizuálnym triedením. Poruchy výrobkov z dreva vplyvom tvarových zmien a chýb môžeme eliminovať napríklad vhodným druhom konštrukcie, správnou technológiou výroby, ochranou v suchom stave. Nežiaduce tvarové zmeny prírodného dreva sa obmedzia jeho zlepením z viacerých vrstiev – vytvorením lepeného lamelové dreva.

Zhrnutie

Pri rozhodovaní o tom, ktorý typ domu je pre nás najvhodnejší, zohľadňujeme najmä ekonomické hľadisko a lokalitu. Dostupnosť materiálu v určitej oblasti určuje aj jeho cenu. V okolitých (západných) krajinách štát finančne podporuje využívanie lokálnych zdrojov a materiálov. Drevo a kameň sa prirodzene hodia do hornatých a kopcovitých oblastí, tehla a betón do nížinných. U nás prirodzený vývoj v oblasti stavebníctva narušila nedávna minulosť, keď sa v každej oblasti uprednostňovala panelová veľkovýroba. Oceľobetón prevalcoval tradičné materiály – výstavbu drevených domov (napr. zrubových, hrazdených, stĺpikových, sendvičových typov) v hornatých oblastiach a výstavbu murovaných domov v nížinách.

Výber materiálu ide ruka v ruke aj s estetikou. Na vzhľad budúcej stavby môže mať okrem stavebníka konkrétne požiadavky aj stavebný úrad. Ak stavebný úrad neurčí materiál, vzhľad a konštrukciu budúcej stavby, výber zostáva na stavebníkovi. Každý stavebník by mal zvážiť, či novou stavbou nenaruší typický, príp. tradičný vzhľad prostredia. Je vhodné obrátiť sa na architekta, ktorý si danú problematiku naštuduje a na základe skúseností a finančných nárokov navrhne architektúru domu a odporučí materiály na jeho stavbu. Dom sa stáva jedinečným práve vhodným osadením v prostredí a vhodnou kombináciou použitých materiálov.

Výber materiálu závisí aj od klimatických podmienok v lokalite so stavebným pozemkom. Drevo je dobrý stavebný materiál s dobrými izolačnými vlastnosťami, ale na rozdiel od pálenej tehly nemá takmer nijakú schopnosť akumulovať teplo.

Ak si však neviete dať rady, keďže každý typ stavby má svoje pozitíva a rovnako aj negatíva, neváhajte nás kontaktovať, náš tím profesionálov vám určite rád a ochotne poradí, aby vaša plánovaná stavba naplnila všetky vaše očakávania a rovnako neprekročila finančné nároky.