23
May

Murované domy – Charakteristika

Moderná tehla

murované stavby

Pálená tehla je jeden z najstarších stavebných materiálov, počas obdobia jej existencie prešla veľkým vývojom. V súčasnosti ponúkajú systémové riešenia ktoré urýchľujú dobu výstavby. Tehla je ideálny stavebný materiál na vytváranie prostredia na bývanie. Moderné tehly ponúkajú také tepelnoizolačné vlastnosti, že pri voľbe správneho typu nie je treba stavbu dodatočne zatepľovať. A hlavnou devízou tohto materiálu je, že sa jedná o prírodný stavebný materiál.


Vlastnosti steny

murované stavby

Ako už bolo spomenuté tehla je prírodný stavebný materiál, čiže sa môže pochváliť veľmi priaznivou ekologickou bilanciou počas celého svojho životného cyklu. Z hľadiska požiarnej odolnosti patrí tehlové murivo k najspoľahlivejším konštrukciám. Tehlové murivo taktiež má veľmi dobré pevnostné vlastnosti. Tehlu charakterizuje tvarová stálosť (stabilný rozmer a tvar). Medzi ďalšie vlastnosti patria: dobré tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti a akumulácia tepla.

  • prírodný stavebný materiál
  • ekologický stavebný materiál
  • dobré statické vlastnosti
  • výborné protipožiarné vlastnosti
  • dobré tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti
  • akumulácia tepla
  • tvarová stálosť
  • zabezpečenie optimálneho vlhkostného režimu
  • tepelný odpor R= až 3,14 (m2×K/W)

Energetická náročnosť

Ilustrácia potreby vykurovať drevostavby, nízkoenergetické domy.

Dobré tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti tehly vedú k celkovej úspore energie potrebnej na prevádzku budov. Taktiež treba pripomenúť že pri použití vhodného systému (a dostatočnej hrúbke obvodovej steny) nie je potrebné dodatočne zatepľovať. Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam pálenéhotehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Masívne tehlové steny nie sú citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia.

Spotreba energie domu so zastavanou plochou 160 m2 s použitím tohto systému je 45 kWh / m3.