23
Jun

Montované stavby – Charakteristika

Stavebnicový princíp

polomontované stavby.

Montáž stavebnicového systému (napríklad systém VELOX) je jednoduchá a presná, manipulácia ľahká ( iba 20% celkovej hmotnosti stavby tvorí ručná práca ), použitie mechanizmov minimálne, takže z toho vyplýva rýchlosť stavania. Stavbu je naviac možné realizovať aj pri nízkych teplotách. Rýchlosť je jedným z najdôležitejších faktorov pri hodnotení výhodnosti tohto systému, preto sa v konečnom súčte jeho použitie naozaj oplatí . Tieto systémy ponúkajú komplexné riešenie pre celú stavbu (základy, steny, stropy, preklady).


Vlastnosti steny

polomontované stavby.

Stena má sendvičový charakter, pozostáva z vnútornej dosky (na drevenej báze), betónovej dosky a vonkajšej dosky s tepelnou izoláciou. Jedná sa vlastne o trvalo zabudované debnenie doplnené o tepelnú izoláciu, ktoré sa vyplňuje betónom. Masívna a stabilná stavba z tohto stavebného systému prináša dokonalé spojenie tepelnoizolačných vlastností a tepelnoakumulačných parametrov. Ďalšou výhodou je presná a jednoduchá montáž polomontovaných systémov. Manipulácia je ľahká a hlavne rýchla, čo taktiež kráti čas výstavby.

  • sendvičová konštrukcia
  • vynikajúce tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti
  • presná a jednoduchá montáž, ľahká a rýchla manipulácia
  • minimálne použitie mechanizmov, krátky čas výstavby
  • variabilita použitia a funkčnosti
  • priaznivá cena
  • vynikajúce statické vlastnosti, tepelný odpor R= až 6,02 (m2×K/W)

Energetická náročnosť

Ilustrácia potreby vykurovať drevostavby, nízkoenergetické domy.

Tieto systémy dosahujú vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti (R=2,8 až 6.02 m^2KW-1 v závislosti od požadovanej šírky izolácie – polystyrénu), ktorých klasické materiály (tehly, plynosilikáty) nemôžu dosiahnuť bez zásahu do svojej konštrukcie – dodatočné zateplenie. Taktiež sa minimalizujú plochy tepelných mostov. Pre tieto systémy je charakteristická ekologická výroba bez vysokých nárokov na tepelnú energiu. Úspory za vykurovanie sú tiež veľkou výhodou tohto systému. Vďaka vysokej tepelnej izolácii ušetria majitelia domov až 40% výdavkov za kúrenie. Vonkajšia stena hrúbky 32 cm má rovnaký tepelný odpor ako 245 cm stena z plných pálených tehál.
Spotreba energie domu so zastavanou plochou 160 m^2 s použitím polomontovaného systému činí 25 kWh / m3.