Holodom

Holodom  – je stavba, ktorá je pripojená na inžinierske siete (podľa možností lokality), hlavne na elektrickú sieť, na vodu (prípadne vlastnú vodu – studňu), plyn a kanalizáciu (prípadne ČOV), to znamená, že na hranici pozemku sú: plynomer, elektromer, súčasne vodovodná šachta a kanalizačná prípojka. V holodome sú „naťahané“ všetky rozvody s prípravou na napojenie či už sanitárnych zariadení alebo napojenia spotrebičov kuchynskej linky, vodovod ukončený prípravou na napojenie, vykurovanie – rozvody ukončené vykurovacími telesami (radiátory, konvektory, sálavé panely) a prípadne podlahové vykurovanie, systém vykurovania zabezpečený rozdeľovacími skriňami a kotlom (turbo, kondenzačným a pod.), odpad ukončený prípravou na osadenie sanitárnych zariadení.

images (1)Samotný holodom po konštrukčnej stránke obsahuje:

  • interiér: už spomínané rozvody a kotol, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečky, ak je stavba dvojpodlažná, tak aj schodisko, ak je plánovaný kozub, potom aj komínové teleso, omietky a aspoň jeden základný náter maľovky, okná a vchodové dvere.
  • exteriér: spomínané napojenie na VIS, zateplenie, omietky (s výnimkou poslednej farebnej vrstvy), strecha s krytinou, komín, bleskozvody, garáž opatrená garážovou bránou, betónovou mazaninou a omietkou, či strechou a pod.

Samotný holodom po konštrukčnej stránke neobsahuje:

  • Interiér: interiérové dvere, podlahy, svietidlá, vypínače a samotné prvky sanity s ich samotným napojením.
  • Exteriér: oplotenie pozemku, terasy, okapové chodníky a chodníky či parkovacie plochy opatrené vpusťami.

Dôvodom pre absenciu týchto prvkov je fakt, že ide o prvky, ktorých výber je závislý na konkrétnom klientovi, rovnako ako aj ich estetické a kvalitatívne vlastnosti. Od nich sa následne odvíja cena, ktorá je vždy, pri každom investorovi na základe jeho výberu iná a má vplyv na konečný rozpočet stavby.